"Klasyka gatunku"

Lauro Halstead - Zespół Post Polio -
- ŚWIAT NAUKI nr 6 - 1998

Gudni Thorsteinsson - Postępowanie w zespole po zapaleniu rogów przednich rdzenia -
-
REHABILITACJA MEDYCZNA 1999, Tom 3, nr 3

Podstawowe informacje

Ewa Matyja - Zespół post-polio. Część I.
„Dziedzictwo” zapomnianej choroby, wyzwanie dla lekarzy i pacjentów
-
- Neurologia i Neurochirurgia Pol. 2012; 46,4

 • Poliomyelitis – historia

 • Neuropatologia ostrej fazy polio

 • Zespół post-polio – charakterystyka

 • Wyjaśnienia nomenklaturowe

 • Epidemiologia

 • Objawy kliniczne zespołu post-polio

 • Przebieg zespołu post-polio

 • Czynniki predysponujące do rozwoju zespołu post-polio

 • Czynniki współuczestniczące w rozwoju zespołu post-polio

 • Etiopatogeneza zespołu post-polio

 • Neuropatologia zespołu post-polio

 • Diagnostyka zespołu post-polio

 • Nieporażenna postać polio a zespół post-polio

 • Testy określające przebyte zakażenie polio

 • Diagnostyka różnicowa zespołu post-polio

Ewa Matyja - Zespół post-polio. Część II.
Postępowanie terapeutyczne
-
- Neurologia i Neurochirurgia Pol. 2012; 46,4

 • Leczenie – kompleksowe i interdyscyplinarne

 • Rehabilitacja ruchowa

 • Ortezy

 • Leczenie powikłań oddechowych

 • Farmakoterapia

 • Leczenie powikłań ortopedycznych

 • Postępowanie z pacjentem po polio przy zabiegach operacyjnych (zasada dwukrotności)

 • Opieka psychologiczna

Małgorzata Malec-Milewska - Zespół post-polio
-
Anestezjologia i Ratownictwo 2013; 7: 189-193