Ankieta osoby po polio

Drogi Przyjacielu po Polio

Przygotowaliśmy sondaż internetowy dla osób po polio, w postaci anonimowej Ankiety, na temat samodzielności życiowej i aktualnego stanu zdrowia osób, które w dzieciństwie przeżyły chorobę Heinego-Medina (polio). Być może ten sondaż jest również dla Ciebie. Ankieta dotyczy typowych problemów, z którymi spotykają się również autorzy Ankiety na co dzień. W dużej mierze dotyczą one sprawności narządu ruchu, tzn. siły mięśni, bólu mięśni, zbyt szybkiego męczenia się i szeregu innych objawów naszej niepełnej sprawności fizycznej. Albowiem to ta sprawność w dużej mierze decyduje o atrakcyjności naszego życia. Dlatego też pytamy, czy możesz tę swoją sprawność ruchową wykorzystać w codziennej aktywności tak, żeby np. sięgnąć tam gdzie chcesz, dojść pieszo do córki lub wnuka, samodzielnie przygotować rodzinny obiad i mieć olbrzymią satysfakcję z tego, że SAM TO ZROBIŁEŚ, czyli NIE JEST JESZCZE TAK ŹLE. Ale nawet, jeśli wymienionych czynności nie potrafisz wykonać lub wykonujesz je z dużą trudnością, to zapewne są takie, w których jesteś perfekcyjny. Pytania zawierają również problemy/objawy, które stanowią podstawę do rozpoznania zespołu post-polio (PPS).

Dzięki tej Ankiecie uzyskamy cały szereg danych liczbowych, które opiszą sytuację życiową/zdrowotną osób po polio, również Twoją. Jak wspomniałem wcześniej, ankieta jest ANONIMOWA. Nie podajesz w niej żadnych identyfikujących Ciebie danych osobowych. Ważny jest tylko wybór jednej z kilku odpowiedzi na pytanie i jej zaznaczenie z lewej strony (pojawi się czarna kropka). Z Twojego komputera, Przyjacielu, możesz wysłać tylko jedną Ankietę.

Możesz natomiast pobrać z naszej strony plik PDF, zawierający tekst Ankiety. Należy wydrukować ankietę, a następnie wypełnić ją zgodnie z poleceniem: zaznacz wybraną odpowiedź, np. kolorem żółtym. Tak zaznaczona odpowiedź, będzie bardzo wyraźna dla korzystających z niej. Możesz ją wypełnić równolegle z ankietą internetową, by zachować takie same wybory. Wypełniona wersja papierowa Ankiety może ułatwić Ci kontakt z lekarzami specjalistami, rehabilitantami, lekarzem orzecznikiem. Możesz również w oparciu o tak zebrane informacje realizować szereg działań, które podniosą komfort Twojego życia.

Ponieważ w badaniu ankietowym ważną sprawą jest - dla poprawności wnioskowania - odpowiednio duża ilość uzyskanych ankiet, dlatego prosimy Cię również o zainteresowanie udziałem w tym sondażu Twoich znajomych po polio. Uzyskane wyniki (przedstawione procentowo odpowiedzi na poszczególne pytania) będą prezentowane na naszej stronie internetowej (po uzyskaniu odpowiedniej statystycznie ilości ankiet), abyś mógł, Przyjacielu, porównać swoje odpowiedzi z wynikami innych osób po polio; czyli sprawdzić, jak typowe są Twoje odpowiedzi w grupie osób po polio (bardzo przyda się do tego wypełniona papierowa wersja Ankiety). W naszej Grupie Wsparcia wiemy, że takie potwierdzenie jest bardzo budujące – uzmysławia nam, że nie tylko ja mam takie problemy, ale inne osoby po polio też je mają. Czyli nie muszę się martwić wyjątkowością swoich trudności.

Zamierzamy również, na podstawie wyników badania, opracować Raport o sytuacji osób po polio w Polsce.

Zapraszam do wypełnienia Ankiety.

Tadeusz

WYPEŁNIJ  ANKIETĘ  ON-LINE

POBIERZ  ANKIĘTĘ  JAKO  PLIK   PDF