INFORMACJE MEDYCZNE

Pacjenci po polio i/lub z zespołem post-polio mogą zgłaszać się do Poradni Chorób Mięśni, Katedry i Kliniki Neurologii I Wydziału Lekarskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1A (Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Anna Kamińska), do pani dr n. med. Małgorzaty Gaweł z prośbą o poradę/konsultację.

Tel. do sekretariatu Kliniki: 22 599 28 58

Źródło informacji: prof. dr hab. n. med. Ewa Matyja

29.06.2015 na Oddziale Neurologicznym Centrum Medycznego HCP w Poznaniu rozpoczyna się badanie kliniczne z lekiem na zespół post-polio.
Informacje na ten temat można uzyskać pod numerem 512 706 799.

Źródło informacji:  Jarosław Wronka, specjalista neurolog

Katedra i Klinika Neurologii w Lublinie rozpoczyna program diagnostyki i leczenia zespołu post-polio.
Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 81 7244720.

Źródło informacji: prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

Od redakcji: ww. badania kliniczne są prowadzone w ramach projektu badawczego, dotyczącego skuteczności i bezpieczeństwa stosowania dożylnych wlewów immunoglobuliny w leczeniu pacjentów z zespołem post-polio:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02176863