Władze Polskiego Stowarzyszenia POLIO+

Zarząd
Małgorzata Koter-Mórgowska przewodnicząca Komisja Rewizyjna
Ewa Matyja wiceprzewodnicząca Zdzisława Szot-Susłowska przewodnicząca
Tadeusz Pawlina wiceprzewodniczący  
Elżbieta Medyńska sekretarz Bożena Janel – członek
Krzysztof Markiewicz skarbnik
Marek Jusiński członek Grażyna Teodorczyk-Piejek członek
Daniela Łukasiewicz członek