List pierwszy

[...o anatomii i fizjologii układu nerwowego...]

List drugi

[….infekcja wirusem Polio i co dalej?…]

List trzeci

[…ZESPÓŁ POSTPOLIO (PPS) – co to jest?…]

List czwarty

[…rozpoznawanie Zespołu Postpolio…]

List piąty

[…PPS, jak z tym żyć: styl życia - dieta…]

List szósty

[…ruch w PPS…]

List siódmy

[…powietrze…]

List ósmy

[…próby leczenia PPS…]

List dziewiąty

[…leki a PPS…]

List dziesiąty

[…leki (c.d.), szpital, operacje - i co wtedy ?…]

List jedenasty

[…kinezyterapia, fizykoterapia - a PPS…]