Władze

POLIO+

Władze Polskiego Stowarzyszenia POLIO+

 

 

Zarząd:

  Małgorzata Koter-Mórgowska  przewodnicząca

   Ewa Matyja – wiceprzewodnicząca

   Elżbieta Medyńska – sekretarz

   Krzysztof Markiewicz – skarbnik

   Marek Jusiński  członek

   Daniela Łukasiewicz – członek

   Teresa Mąka  członek

 

                                                         Komisja Rewizyjna:

   Zdzisława Szot-Susłowska  przewodnicząca

   Bożena Janel – członek

   Grażyna Teodorczyk-Piejek  członek