Cele Stowarzyszenia

POLIO+

Cele Stowarzyszenia

 

Celem Polskiego Stowarzyszenia POLIO+ jest wszechstronne działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością ruchową powstałą wskutek przebytej w dzieciństwie choroby poliomyelitis (polio, choroba Heine-Medina).

Stowarzyszenie swój cel realizuje głównie poprzez: działalność informacyjną i edukacyjną, w zakresie późnych skutków przebytego polio, a w szczególności zespołu post-polio (Post Polio Syndrome – PPS), mającą podnosić świadomość osób po polio i ich bliskich, a także lekarzy, personelu medycznego i fizjoterapeutów oraz poprzez występowanie do organów władzy oraz administracji państwowej i samorządowej w sprawach dotyczących leczenia i rehabilitacji oraz funkcjonowania społecznego osób po polio.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj:

pdf   pobierz Statut Stowarzyszenia