Sprawozdania

POLIO+

Sprawozdania

Sprawozdania finansowe:

Od roku 2020 prowadzimy Uproszczoną Ewidencję Przychodów i Kosztów (UEPiK), w związku z czym nie jesteśmy zobligowani do corocznego sporządzania sprawozdań finansowych.

Działania merytoryczne Stowarzyszenia są wymienione w zakładce POLIO+  O nas.