Ankieta osoby po polio

Ankieta osoby po polio

Drogi Przyjacielu po Polio

W 2014 roku przygotowaliśmy sondaż internetowy dla osób po polio, w postaci anonimowej Ankiety, na temat samodzielności życiowej i aktualnego stanu zdrowia osób, które w dzieciństwie przeżyły chorobę Heinego-Medina (polio). Ankieta dotyczyła typowych problemów, z którymi spotykają się również autorzy Ankiety na co dzień. W dużej mierze dotyczą one sprawności narządu ruchu, tzn. siły mięśni, bólu mięśni, zbyt szybkiego męczenia się i szeregu innych objawów naszej niepełnej sprawności fizycznej. Albowiem to ta sprawność w dużej mierze decyduje o atrakcyjności naszego życia. Dlatego też pytaliśmy, czy możesz tę swoją sprawność ruchową wykorzystać w codziennej aktywności tak, żeby np. sięgnąć tam gdzie chcesz, dojść pieszo do córki lub wnuka, samodzielnie przygotować rodzinny obiad i mieć olbrzymią satysfakcję z tego, że SAM TO ZROBIŁEŚ, czyli NIE JEST JESZCZE TAK ŹLE. Ale nawet, jeśli wymienionych czynności nie potrafisz wykonać lub wykonujesz je z dużą trudnością, to zapewne są takie, w których jesteś perfekcyjny. Pytania zawierały również problemy/objawy, które stanowią podstawę do rozpoznania zespołu post-polio (PPS).

Dzięki tej Ankiecie uzyskaliśmy cały szereg danych liczbowych, które opisują sytuację życiową/zdrowotną osób po polio, również Twoją. Jak wspomniałem wcześniej, ankieta była ANONIMOWA. Nie podawano w niej żadnych identyfikujących respondenta danych osobowych. Ważny był tylko wybór jednej z kilku odpowiedzi na pytanie. Z jednego komputera można było wysłać tylko jedną Ankietę.

Można też było pobrać z naszej strony plik PDF, zawierający tekst Ankiety. Należało wydrukować ankietę, a następnie wypełnić ją zgodnie z poleceniem: zaznacz wybraną odpowiedź, np. kolorem żółtym. Można ją było wypełnić równolegle z ankietą internetową, by zachować takie same wybory. Wypełniona wersja papierowa Ankiety może ułatwić Ci kontakt z lekarzami specjalistami, rehabilitantami, lekarzem orzecznikiem. Możesz również w oparciu o tak zebrane informacje realizować szereg działań, które podniosą komfort Twojego życia.

Ponieważ w badaniu ankietowym ważną sprawą jest – dla poprawności wnioskowania – odpowiednio duża ilość uzyskanych ankiet, dlatego utrzymywaliśmy Ankietę na stronie aż do otrzymania ponad 150 wypełnionych kwestionariuszy. Uzyskane wyniki (przedstawione procentowo odpowiedzi na poszczególne pytania) prezentujemy m.in. po to, abyś mógł, Przyjacielu, porównać swoje odpowiedzi z wynikami innych osób po polio; czyli sprawdzić, jak typowe są Twoje odpowiedzi w grupie osób po polio. W naszej Grupie Wsparcia wiemy, że takie potwierdzenie jest bardzo budujące – uzmysławia nam, że nie tylko ja mam takie problemy, ale inne osoby po polio też je mają. Czyli nie muszę się martwić wyjątkowością swoich trudności.

Wyniki badania, wraz z obszernym komentarzem, stanowią swego rodzaju Raport o sytuacji osób po polio w Polsce.

Zapraszam do lektury.

Tadeusz

POBIERZ  WYNIKI  ANKIETY  W  FORMACIE   PDF

POBIERZ  ANKIETĘ  JAKO  PLIK  PDF