Polio jako choroba przewlekła – od poliomyelitis do zespołu post-polio

Polio jako choroba przewlekła – od poliomyelitis do zespołu post-polio

prof. dr hab. n. med. Ewa Matyja
Zakład Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej
IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN
ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa
e-mail: ematyja@imdik.pan.pl

Źródło: Neurologia po Dyplomie 2019;14(5): 36-44

Artykuł zamieszczony w porozumieniu z Autorką, za zgodą Redakcji Czasopisma Neurologia po Dyplomie oraz Wydawnictwa Medical Tribune Polska (http://www.m-t.pl)


pobierz artykuł w formacie PDF