Zjazd EPU (Europejskiego Związku Polio)

W dniach 24 – 26 sierpnia 2012, w czeskim uzdrowisku Janské Lázně odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji członkowskich Europejskiego Związku Polio (European Polio Union, EPU), którego osią było doroczne Walne Zgromadzenie EPU.

Idea powstania europejskiej organizacji parasolowej zrzeszającej osoby po polio narodziła się w 2003 roku, a przybrała bardziej realny kształt w 2006, w trakcie spotkania przedstawicieli 9 krajów na konferencji poświęconej polio we Włoszech. Formalnie EPU został zarejestrowany w 2009 roku na mocy prawa belgijskiego.
Obecnie zrzesza 21 organizacji osób po polio z  z 15 państw.

Dążeniem Europejskiego Związku Polio jest, aby osoby po polio i z zespołem post-polio żyjące w  Europie miały dostęp do wszystkich środków, jakich potrzebują, aby wieść życie w pełni aktywne, niezależne  i w integracji ze społeczeństwem. EPU dąży także do całkowitej eradykacji polio na świecie.

W związku z tym Europejski Związek Polio podejmuje takie działania, jak:

  • zbieranie danych na temat osób po polio i z PPS w Europie oraz rozpowszechnianie ich we wszystkich krajach europejskich i wśród naukowców;
  • tworzenie międzynarodowej strony internetowej, zawierającej informacje związane z leczeniem polio i PPS, o wyspecjalizowanych lekarzach i jednostkach opieki zdrowotnej, kryteriach diagnostycznych, najlepszych metodach terapeutycznych, itp.;
  • zachęcanie do skoordynowanych badań nad sposobami poprawy jakości życia i nad leczeniem osób po polio i z PPS;
  • kampania na rzecz szczepień przeciw wirusowi polio w Europie i na całym świecie,  jako istotnemu elementowi polityki zdrowotnej;
  • stworzenie banku potwierdzonych informacji o skutecznych sposobach zatrzymywania procesu pogarszania się stanu zdrowia osób po polio i z PPS oraz zapewnienie rozpowszechniania tych metod i ich dostępności dla wszystkich potrzebujących.

Europejski Związek Polio był współorganizatorem dużej międzynarodowej konferencji w Kopenhadze w 2011 roku. Tegoroczne spotkanie miało o wiele bardziej kameralny charakter.

W sobotę zebranych powitali przedstawiciele gospodarzy – Stowarzyszenia Polio Republiki Czeskiej i Uzdrowiska Janské Lázně.

Potem mieliśmy możliwość zwiedzenia części rehabilitacyjnej tamtejszego Domu Zdrojowego, wraz z nowoczesnym basenem rehabilitacyjno-rekreacyjnym. Warto podkreślić, że wszystkie te pomieszczenia są połączone z mieszczącą się w trzech budynkach częścią hotelową systemem korytarzy i wind tak, że kuracjusze nie muszą wychodzić na zewnątrz.

Bogactwem uzdrowiska Janské Lázně są naturalne źródła lecznicze: Jana i Czarne, z których wypływa woda o temperaturze 27°C. Jest to naturalna woda mineralna – termalna szczawa wapniowo-sodowa. Jej całkowita mineralizacja wynosi około 300 mg/l, decydujący jest udział jonów wapnia. Zawartość składników radioaktywnych nie przekracza norm obowiązujących dla wody pitnej. Woda z naturalnych źródeł leczniczych stosowana jest do kąpieli w ramach hydroterapii oraz do basenów. Leczenie w państwowym uzdrowisku Janské Lázně wykorzystuje, oprócz naturalnych leczniczych źródeł, także nowoczesne metody rehabilitacji i inne metody terapeutyczne takie, jak ćwiczenia (indywidualne i grupowe, z wykorzystaniem urządzeń oraz w basenie), masaże (ręczne i wodne), hydroterapia (kąpiele węglowe, bąbelkowe, z dodatkami), elektroterapia, pływanie i inhalacje.

W uzdrowisku leczy się głównie choroby układu mięśniowego, nerwowego i schorzenia ortopedyczne, w tym zespół postpolio.

   

Po południu miało miejsce Walne Zgromadzenie Europejskiego Związku Polio. Przewodniczący John McFarlane (Irlandia) mówił o działaniach EPU w ciągu roku, m.in. o kontaktach z Europejskim Forum Niepełnosprawnych (EDF).

Wieczorem wszyscy spotkali się w kawiarni Kolonada w centrum uzdrowiska.

Nazajutrz tematem przedpołudniowego spotkania była sytuacja osób po polio w krajach Europy Wschodniej, których przedstawiciele byli obecni na obradach – w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech i w Polsce. Z przykrością trzeba stwierdzić, że tylko w naszym kraju nie ma formalnie zarejestrowanego stowarzyszenia „poliowiczów”, tym niemniej działania naszej grupy, którymi nie omieszkałam się pochwalić, wzbudziły spore zainteresowanie.

Końcowym akcentem spotkania była prezentacja prof. Fransa Nolleta (Holandia) na temat kompleksowego diagnozowania i ustalania sposobu wsparcia (pomoce techniczne, pomoc psychologiczna, określenie metod rehabilitacji) osób z PPS w Akademickim Centrum Medycznym Uniwersytetu w Amsterdamie. 

Na zdjęciach poniżej przedstawicielki naszej grupy w trakcie obrad oraz w rozmowie z Margret Embry (Belgia), członkinią Zarządu EPU.

 

Janské Lázně to uzdrowisko w czeskich Karkonoszach, położone na wysokości od 616 do 1299 m n.p.m. w dolinie potoku Janskiego. Charakteryzuje się niepowtarzalną atmosferą miasta uzdrowiskowego podkreśloną kolorytem ośrodka górskiego. Miasto Janské Lázně zawdzięcza swą nazwę leczniczemu źródłu termalnemu, które według legendy zostało odkryte przez rycerza Jana Hockowa już w 1006 roku. Założycielem kurortu, należącego do najstarszych w Czechach, był Jan Adolf Schwarzenberg, który w 1677 roku polecił wybudować sześć budynków uzdrowiskowych. Neorenesansowy budynek Kolonady z elementami secesyjnymi został zbudowany w 1905 roku. Uzdrowisko Janské Lázně może się poszczycić również faktem otwarcia tu w 1935 roku pierwszego w Europie zakładu, gdzie z powodzeniem leczono skutki polio. Podczas II Wojny Światowej budynki uzdrowiskowe Janskich Łaźni służyły jako szpitale wojskowe. Po zakończeniu wojny, w ramach planu Marshala miało tu dojść do powstania nowego kompleksu uzdrowiskowego. Pomimo faktu rozpoczęcia prac ziemnych, po wydarzeniach 1948 roku (pucz komunistyczny) z powodów politycznych z planów tych zrezygnowano. W 1982 roku powstało nowe centrum zdrojowe, które zostało połączone ze starą Kolonadą. Obecnie centrum zdrojowe zmieniło swoją postać dzięki niedawnej rekonstrukcji terenu przed Kolonadą.

   
  
   

Fot. S. Janel i MKM – autorka tej relacji.