Categories
Podstawowe informacje

Ewa Matyja „Zespół post-polio. Część I. „Dziedzictwo” zapomnianej choroby, wyzwanie dla lekarzy i pacjentów”

– Neurologia i Neurochirurgia Pol. 2012; 46,4

 • Poliomyelitis – historia
 • Neuropatologia ostrej fazy polio
 • Zespół post-polio – charakterystyka
 • Wyjaśnienia nomenklaturowe
 • Epidemiologia
 • Objawy kliniczne zespołu post-polio
 • Przebieg zespołu post-polio
 • Czynniki predysponujące do rozwoju zespołu post-polio
 • Czynniki współuczestniczące w rozwoju zespołu post-polio
 • Etiopatogeneza zespołu post-polio
 • Neuropatologia zespołu post-polio
 • Diagnostyka zespołu post-polio
 • Nieporażenna postać polio a zespół post-polio
 • Testy określające przebyte zakażenie polio
 • Diagnostyka różnicowa zespołu post-polio