Categories
Podstawowe informacje

Ewa Matyja „Zespół post-polio. Część I. „Dziedzictwo” zapomnianej choroby, wyzwanie dla lekarzy i pacjentów”

– Neurologia i Neurochirurgia Pol. 2012; 46,4

 • Poliomyelitis – historia
 • Neuropatologia ostrej fazy polio
 • Zespół post-polio – charakterystyka
 • Wyjaśnienia nomenklaturowe
 • Epidemiologia
 • Objawy kliniczne zespołu post-polio
 • Przebieg zespołu post-polio
 • Czynniki predysponujące do rozwoju zespołu post-polio
 • Czynniki współuczestniczące w rozwoju zespołu post-polio
 • Etiopatogeneza zespołu post-polio
 • Neuropatologia zespołu post-polio
 • Diagnostyka zespołu post-polio
 • Nieporażenna postać polio a zespół post-polio
 • Testy określające przebyte zakażenie polio
 • Diagnostyka różnicowa zespołu post-polio
Categories
Podstawowe informacje

Ewa Matyja „Zespół post-polio. Część II. Postępowanie terapeutyczne”

– Neurologia i Neurochirurgia Pol. 2012; 46,4

 • Leczenie – kompleksowe i interdyscyplinarne
 • Rehabilitacja ruchowa
 • Ortezy
 • Leczenie powikłań oddechowych
 • Farmakoterapia
 • Leczenie powikłań ortopedycznych
 • Postępowanie z pacjentem po polio przy zabiegach operacyjnych (zasada dwukrotności)
 • Opieka psychologiczna
Categories
Podstawowe informacje

Małgorzata Malec-Milewska „Zespół post-polio”

Anestezjologia i Ratownictwo 2013; 7: 189-193

 

Categories
Podstawowe informacje

Ewa Matyja „Polio jako choroba przewlekła – od poliomyelitis do zespołu post-polio”

Neurologia po Dyplomie 2019; 14(5): 36-44