Categories
Podstawowe informacje

Ewa Matyja „Zespół post-polio. Część II. Postępowanie terapeutyczne”

– Neurologia i Neurochirurgia Pol. 2012; 46,4

  • Leczenie – kompleksowe i interdyscyplinarne
  • Rehabilitacja ruchowa
  • Ortezy
  • Leczenie powikłań oddechowych
  • Farmakoterapia
  • Leczenie powikłań ortopedycznych
  • Postępowanie z pacjentem po polio przy zabiegach operacyjnych (zasada dwukrotności)
  • Opieka psychologiczna