Categories
Zespół post-polio – część I

Neuropatologia ostrej fazy polio