Categories
Podstawowe informacje

Ewa Matyja „Polio jako choroba przewlekła – od poliomyelitis do zespołu post-polio”

Neurologia po Dyplomie 2019; 14(5): 36-44