Categories
Zespół post-polio – część II

Postępowanie z pacjentem po polio przy zabiegach operacyjnych (zasada dwukrotności)