Categories
Ważne artykuły

Zagadnienia psychologiczne i relacje rodzinne u osób po polio

W jaki sposób zespół post polio wpływa na chorych i ich rodziny pod względem emocjonalnym i w zakresie stosunków międzyludzkich?