Postępowanie terapeutyczne

Zespół post-polio – część II

  • Leczenie – kompleksowe i interdyscyplinarne

  • Rehabilitacja ruchowa; ortezy

  • Leczenie powikłań oddechowych

  • Farmakoterapia

  • Leczenie powikłań ortopedycznych

  • Postępowanie z pacjentem po polio przy zabiegach operacyjnych (zasada dwukrotności)

  • Opieka psychologiczna; podsumowanie

  • Bibliografia II

     

Postępowanie terapeutyczne
Ewa Matyja
Neurologia i Neurochirurgia Polska 2012; 46, 4: 357-371

Leczenie powikłań oddechowych

Osłabienie mięśni oddechowych, w połączeniu z deformacją klatki piersiowej w postaci skoliozy lub kifoskoliozy, może nasilać objawy niewydolności oddechowej. U takich pacjentów wskazane są ćwiczenia mięśni oddechowych, rzucenie palenia oraz mobilizacja odkrztuszania wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych [45,46]. Początkowo zaburzenia oddechowe wymagają jedynie wspomagania oddechu podczas snu. Podstawowymi technikami terapeutycznymi powinny być w takich przypadkach nieinwazyjne techniki przerywanej wentylacji z dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych (intermittent positive pressure ventilation – IPPV), z aplikatorem ustnym lub nosowym [47]. Wczesne wprowadzenie nieinwazyjnych pomocy oddechowych może zapobiec ostrej niewydolności oddechowej, powikłaniom w postaci zakażeń dróg oddechowych, hiperkapni i rozwoju serca płucnego, najczęściej wymagającego hospitalizacji lub intubacji [48]. Pacjenci rzadko wymagają długotrwałej wentylacji mechanicznej, chociaż w okresie okołooperacyjnym może być konieczne prowadzenie przedłużonego oddechu zastępczego. Tylko u niektórych pacjentów należy rozważyć zastosowanie technik inwazyjnych z tracheostomią i kontrolowaną wentylacją mechaniczną [49].

Profesjonalne leczenie powinno również obejmować pacjentów po polio z objawami dysfagii i dysfonii [50-52] oraz zaburzeniami połykania [53]. Problemy oddechowe i dysfagia muszą być traktowane jako potencjalne zagrożenie życia. 

 

Więcej o problemach oddechowych oraz zaburzeniach głosu i połykania, znajdzie Czytelnik w naszym serwisie na stronach: oddech oraz zmiany głosu a PPS.