Zespół post-polio Część I. „Dziedzictwo” zapomnianej choroby, wyzwanie dla lekarzy i pacjentów

Zespół post-polio – część I

  • Poliomyelitis – historia

  • Neuropatologia ostrej fazy polio

  • Zespół post-polio – charakterystyka, wyjaśnienia nomenklaturowe i epidemiologia

  • Objawy kliniczne i przebieg zespołu post-polio

  • Czynniki predysponujące do rozwoju zespołu post-polio i czynniki współuczestniczące w jego rozwoju

  • Etiopatogeneza zespołu post-polio

  • Neuropatologia zespołu post-polio

  • Diagnostyka zespołu post-polio; nieporażenna postać polio a PPS; testy określające przebyte zakażenie polio

  • Diagnostyka różnicowa zespołu post-polio; podsumowanie

  • Bibliografia I

Zespół post-polio
Część I. „Dziedzictwo” zapomnianej choroby, wyzwanie dla lekarzy i pacjentów
Ewa Matyja
prof. dr hab. Ewa Matyja – Zakład Neuropatologii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk,
ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa
ematyja@imdik.pan.pl

Neurologia i Neurochirurgia Polska 2012; 46, 4: 357-371

Artykuł zamieszczony w porozumieniu z Autorką, za zgodą Redakcji Czasopisma Neurologia i Neurochirurgia Polska  oraz Wydawnictwa Termedia.

Wprowadzenie

Przez długi czas porażenne poliomyelitis uważane było za chorobę trójfazową, z początkową fazą ostrego zakażenia, okresem częściowego powrotu funkcji porażonych mięśni oraz końcową fazą stabilizacji neurologicznej, charakteryzującą się trwałymi objawami ubytkowymi, szczególnie w zakresie dolnego neuronu ruchowego. Pierwsze doniesienia o nasileniu osłabienia mięśni u pacjentów po porażennym polio pojawiły się w 2. połowie XIX w., jednak dopiero w latach 80. zaczęły się ukazywać liczne publikacje opisujące nowe dolegliwości w populacji osób po polio, dla których wprowadzono termin „zespół post-polio” (post-polio syndrome – PPS) [1-4]. Wkrótce PPS został uznany za jednostkę chorobową o określonych kryteriach diagnostycznych [5]. Mimo to nawet obecnie pacjenci z późnymi objawami polio mają trudności z uzyskaniem prawidłowego rozpoznania i leczenia. Wynika to zarówno z heterogenności demonstrowanych objawów klinicznych, nie do końca wyjaśnionej etiopatogenezy, braku specyficznych testów diagnostycznych, jak i braku zrozumienia istoty zespołu post-polio w środowisku medycznym [6,7]. Problem jest o tyle istotny, że nadal żyją miliony osób po polio, u których po 20–40 latach od momentu zachorowania wzrasta ryzyko rozwoju następstw tej nieco zapomnianej choroby. Szacuje się, że obecnie liczba pacjentów z objawami PPS może być większa niż chorych na stwardnienie rozsiane lub stwardnienie zanikowe boczne.

W polskiej literaturze istnieje tylko jeden opis kliniczny przypadku PPS [8]. Lekarze, zarówno pierwszego kontaktu, jak i specjaliści, często nie mają dostatecznej wiedzy na temat tego schorzenia i jego leczenia.

  – pobierz cały artykuł „Zespół post-polio. Część I” w formacie PDF