Categories
Podstawowe informacje

Ewa Matyja „Zespół post-polio. Część II. Postępowanie terapeutyczne”

– Neurologia i Neurochirurgia Pol. 2012; 46,4

  • Leczenie – kompleksowe i interdyscyplinarne
  • Rehabilitacja ruchowa
  • Ortezy
  • Leczenie powikłań oddechowych
  • Farmakoterapia
  • Leczenie powikłań ortopedycznych
  • Postępowanie z pacjentem po polio przy zabiegach operacyjnych (zasada dwukrotności)
  • Opieka psychologiczna
Categories
Klasyka gatunku

Gudni Thorsteinsson „Postępowanie w zespole po zapaleniu rogów przednich rdzenia”

– REHABILITACJA MEDYCZNA 1999, Tom 3, nr 3

 

Categories
POLIO

Sprawozdania

Categories
Listy

List jedenasty

[…kinezyterapia, fizykoterapia – a PPS…]

Categories
Zespół post-polio – część I

Zespół post-polio – charakterystyka, wyjaśnienia nomenklaturowe i epidemiologia

Categories
Podstawowe informacje

Małgorzata Malec-Milewska „Zespół post-polio”

Anestezjologia i Ratownictwo 2013; 7: 189-193

 

Categories
Zespół post-polio – część I

Objawy kliniczne i przebieg zespołu post-polio

Categories
Podstawowe informacje

Ewa Matyja „Polio jako choroba przewlekła – od poliomyelitis do zespołu post-polio”

Neurologia po Dyplomie 2019; 14(5): 36-44

Categories
Zespół post-polio – część I

Czynniki predysponujące do rozwoju zespołu post-polio i czynniki współuczestniczące w jego rozwoju

Categories
POLIO

KONTAKT